1. Gedane schenkingen + vernieuwd erfrecht ( bron : wikifin )

Op 1 september 2018 veranderde het erfrecht grondig. De belangrijkste veranderingen in een notendop.

Je hebt vrijere keuze over wie je erfenis krijgt

Met de nieuwe wet kan je via een testament namelijk een groter stuk vrij aan iemand toekennen. Als algemene regel geldt sinds 1 september 2018 dat iedereen vrij over de helft van zijn vermogen mag beschikken, ongeacht het aantal kinderen.

Kinderen hebben bij een overlijden recht op een bepaald gedeelte, de “reserve”, van een erfenis. Dit is een gedeelte waar een erflater niet vrij over kan beschikken. Met de nieuwe wet wordt deze “reserve” in veel gevallen – voor ieder kind – kleiner dan voorheen.

  • Voor wie één kind heeft, verandert er niets.
  • Wie twee kinderen heeft, kan vanaf nu de helft van z’n vermogen vrij verdelen. Tot 1/9/2018 kon je slechts 1/3devan je vermogen vrij verdelen via een testament.
  • Iemand met drie kinderen, kan sinds september 1/2devan z’n vermogen vrij verdelen. Vroeger was dat slechts een kwart.

Dus, sinds 1 september kunnen velen hun erfenis vrijer verdelen in vergelijking met vroeger.

 

Reeds een schenking gedaan?

Als een nalatenschap wordt verdeeld, moeten bepaalde goederen die aan de erfgenamen al geschonken werden tijdens het leven van de overledene, in de nalatenschap “ingebracht” worden. Dit betekent dat die schenkingen als het ware terug bij de totale erfenis komen. Zo ontstaat er geen ongelijkheid tussen de erfgenamen als een nalatenschap wordt verdeeld.

Qua roerende goederen :

Heb je vroeger reeds een schenking van roerende goederen gedaan, dan kan het belangrijk zijn dat je schriftelijk een zogenoemde verklaring van behoud aflegt, je contacteert hierin best je notaris. Hieromtrent een krantenknipsel in bijlage, recent verschenen in het Nieuwsblad.

Qua onroerende goederen:

Tot 1 september moesten geschonken onroerende goederen (zoals bv. een huis) “in natura” in de nalatenschap worden ingebracht. Dat kon voor problemen zorgen. Stel je voor dat je een woning had gekregen tien jaar geleden, en die nu opnieuw moest toevoegen aan de nalatenschap? Maar wat als je ze sindsdien had verkocht? Sinds de aangepaste regels, moeten geschonken onroerende goederen enkel nog in waarde ingebracht worden.

De notaris kan je helpen

De nieuwe wetgeving kan een impact hebben op wie al een schenking heeft gedaan van binnen- of buitenlandse goederen of een testament heeft opgesteld. Om er zeker van te zijn dat alles nog is zoals je het voorzien hebt, contacteer je best je notaris. Ook wanneer je van plan bent om aan successieplanning te doen kan het nuttig zijn om een notaris te raadplegen, wij kunnen je dan verder helpen met passende beleggingsoplossingen.

2.Oppassen voor fraude ( bron : FSMA )

(Klik hier voor het FSMA nieuwsbericht)

AANBIEDING VAN SPAAR- OF VERMOGENSBEHEERDIENSTEN WAARBIJ EEN HOOG OF ZELFS GEWAARBORGD RENDEMENT WORDT BELOOFD? OPGELET VOOR AANBIEDINGEN DIE TE MOOI LIJKEN OM WAAR TE ZIJN
De voorbije maanden lieten vele consumenten ons weten dat zij door vennootschappen werden benaderd met allerlei aanbiedingen. Daarbij werden hogere rendementen dan het gangbare marktrendement en vaak zelfs gewaarborgde rendementen in het vooruitzicht gesteld. De FSMA waarschuwt de consumenten: hoe aanlokkelijk die aanbiedingen ook lijken, vaak schuilen er oplichters achter die niet over de nodige vergunningen voor zo’n aanbiedingen beschikken en maar één doel hebben: je spaargeld afhandig maken.

  • Hoe starten dergelijke oplichtingspraktijken?

Lees meer…

Heb je twijfel omtrent een aangeboden belegging via een ander kanaal, dan mag je ons steeds contacteren.