Hierbij 3 aandachtspunten voor het invullen van je belastingaangifte:
1.buitenlandse levensverzekeringen
2.effectentaks
3.belastingvermindering

1.Buitenlandse levensverzekeringen

Via ons kantoor heb je mogelijk een buitenlandse levensverzekering ( NIET rekening ) in Luxemburg. Dit hadden we je reeds gemeld van zodra dit nodig was om in te vullen op de belastingaangifte. Het gaat dan over de maatschappijen AME, Baloise Lux, CALIE en NELL. Als dit het geval is, dien je dit aan te geven in de belastingaangifte. Gewoon het vakje “ buitenlandse levensverzekeringen “  ( vak XIV, B , code 1076 ) aankruisen. Daarna de naam invullen van de verzekeringsnemer(s) van de polis(sen) en als land Luxemburg invullen.


Dit heeft geen gevolgen ( niet negatief en niet positief ) voor de berekening. Je doet hier dus geen nadeel mee en het kost je niets. Het gaat enkel om een meldingsplicht. Velen waren vergeten om dit aan te geven de vorige jaren en door de automatische uitwisseling tussen Luxemburg en België zijn er recent veel brieven verstuurd naar klanten om dit te melden.

 

2.Effectentaks

De effectentaks is alleen bedoeld voor wie een effectenportefeuille heeft met een waarde van gemiddeld 500.000 euro of meer, maar toch zal die voor veel belastingplichtigen een nieuwe verplichting met zich meebrengen. Iedereen die in de periode van 10 maart 2018 tot 31 december 2018 meer dan 1 effectenrekening bij een bank, beursvennootschap of beleggingsonderneming had, moet dat melden in zijn belastingaangifte. Zo kan de fiscus achterhalen of u de effectentaks moet betalen.

Als u bij dezelfde bank of instelling 1 of meerdere effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van 500.000 euro of meer had, dan zal die instelling de effectentaks van 0,15 % inhouden en doorstorten. Maar als u meerdere effectenrekeningen, elk ter waarde van minder dan 500.000 euro, bij verschillende instellingen heeft, dan zal die effectentaks niet automatisch ingehouden zijn. Nochtans bent u die verschuldigd als alle effectenrekeningen samen het plafond van 500.000 euro overschrijden.

!!! Concreet betekent dit dat je ook hier een melding moet maken van zodra je meerdere effectenrekeningen ( zelfs al staat er enkel Pensioensparen via uw bank op een effectenrekening bijvoorbeeld ) hebt. Zelfs al overschrijdt dit niet het grensbedrag van 500.000 euro. De fiscus zal dan zelf gaan uitzoeken of je die grens overschreden hebt of niet. Als dit het geval is, moet je een kruisje zetten bij vak XIV, E, code 1072.

!!! Via ons kantoor kan je enkel een effectenrekening hebben als je een polis ARCHITAS hebt. Alle andere tak-21 en tak-23 beleggingen zijn verzekeringspolissen en vallen NIET onder een effectenrekening.

3.Belastingvermindering

Via ons kantoor bieden we polissen aan die recht geven op belastingvermindering. Altijd interessant !

Pensioensparen : Dit kan tot de leeftijd van 65 jaar en bezorgt je een belastingvoordeel van 25 % of 30 %, afhankelijk van het bedrag dat je wenst te storten.

Langetermijnsparen : Deze polis dient geopend te worden voor de leeftijd van 65 jaar en moet minimum 10 jaar lopen. Er is een belastingvoordeel van 30 % op de gestorte premie. De hoogte van deze jaarlijkse premie dient door ons berekend te worden aan de hand van je belastingaangifte. Als je alle codes en bedragen aan ons bezorgt, kunnen we berekenen of je in aanmerking komt om een premie te mogen storten en zo van een belastingvoordeel te genieten.


Contacteer ons gerust voor meer info.