Beste klant,

Hoofdpunt van het nieuws op 15 januari : Eigenaars van zonnepanelen krijgen compensatie na vernietiging Vlaamse regeling terugdraaiende teller.

We konden er de laatste weken inderdaad niet naast kijken. Op TV, in de pers, op social media,… overal werd aandacht besteed aan de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de in Vlaanderen in 2019 besliste regeling van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Deze dreigen hierdoor een merkelijk lager rendement uit hun investering te halen. Het gaat om meer dan 100.000 gezinnen.

470.000 andere gezinnen met zonnepanelen hebben nog een analoge meter. De Vlaamse regering heeft nu beslist bij deze gezinnen voorlopig geen digitale meter te installeren, waardoor het probleem zich bij deze mensen ook (nu nog) niet zal stellen.

Daarnaast heeft de overheid aangegeven een alternatieve regeling te zullen uitwerken zodat de verliezen worden gecompenseerd. Maar veel mensen voelen zich misleid, vrezen dat de compensatie onvoldoende zal zijn en zoeken (juridische) bijstand. Bij Euromex kregen we al een vijftigtal schade-aangiftes binnen.

 

Op Euromex en Haelewyck Verzekeringen kan je rekenen

Iedereen die een polis privéleven bij Euromex heeft afgesloten, kan op ons rekenen. In elke Euromex-polis privéleven, zowel apart als inclusie, die op 14/01/2021 in voege was, is de waarborg verworven voor dit conflict met de Vlaamse overheid. Gezien het grote aantal schadelijders laten we niets aan het toeval over.

Van zodra wij een aangifte ontvangen doen wij het nodige en stelt Euromex ten bewarende titel de overheid in gebreke. Vervolgens staan wij u bij om de potentiële schade zo goed mogelijk te begroten. Euromex volgt in dit kader natuurlijk ook de aangekondigde initiatieven van de overheid van dichtbij op.

Wenst u aangifte te doen, voeg dan volgende toe :

  • kopie aankoopfactuur zonnepanelen
  • het totaal vermogen van uw zonnepanelen
  • Hebt u recht op groene stroom certificaten? Indien ja, hoeveel € per 1000 KWh
  • Digitale teller reeds geplaatst: JA/NEE, indien ja : datum plaatsing digitale teller
  • Beschikt u over een warmtepomp?
  • Beschikt u over een elektrische wagen?

De juridische experten van Euromex aan het werk

Daarnaast werken de juristen van Euromex verder aan het onderzoek naar de haalbaarheid van deze vordering. Test-Aankoop heeft al aangegeven dat ze een juridische vordering geen slaagkansen toedichten. Ook enkele advocatenkantoren hebben zich al gemanifesteerd. Maar het is een complexe materie, en onze experten pluizen alles tot in de puntjes uit om zo snel mogelijk te komen tot een gefundeerd juridisch advies.

Het Vlaamse parlement heeft in 2019 het decreet goedgekeurd ondanks een negatief advies van de Raad van State, maar is dit daarom een fout in de zin van het Burgerlijk Wetboek? Moet men kunnen bewijzen dat men zonder de regeling van de terugdraaiende teller niet in zonnepanelen had geïnvesteerd? En als dat zo is, hoe bewijs je dat dan? En als de overheid met een nieuwe afdoende compensatieregeling komt, is er dan nog schade?

We zoeken het allemaal verder uit. Het spreekt voor zich dat de reactie van de Vlaamse overheid op onze ingebrekestellingen mee bepalend zal zijn.

We blijven dit de komende weken en maanden van nabij opvolgen en houden je op de hoogte.
Hebt u vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Team Haelewyck